Kvalitetsäkring

JM Städservice AB säkrar sin kvalitet genom kvalitetsuppföljningsgruppen. Målet med gruppen är nöjda kunder och trygghet för oss själva.

Till gruppen ingår marknadsansvarig, driftledare och arbetsledare. Gruppen besöker oanmält olika utvalda kunder, för kvalitetskontroll. Varje kontroll protokollförs och granskas av företagsledningen. Kunden får efter varje kontroll en kvittens på att kontrollen har utförts. Förutom gruppens kontroller, kontrolleras naturligtvis städning även av arbetsledare.

Samarbetet mellan företaget och de anställda är en förutsättning för att man skall kunna skapa en jämn och hög kvalitet hos kunden, samt anpassas till förväntningarna som kunden har. JM Städservice AB är ett städbolag som även Ni kan lita på.

Välj kvalitet - VÄLJ JM STÄDSERVICE!

bildtitelbildtitel