Triennium Fastighetsentreprenad vinner upphandling avseende yttre skötsel åt Gavle Drift och Service

Triennium har innehaft delar av uppdraget tidigare men nu vunnit upphandlingen avseende helheten och uppdraget är på 2+1+1 år.